Mēs esam Rīgas Vīru Grupa (Riga Men’s Group) – pirmā vīru grupa Rīgā un Latvijā, kas izveidota 2016.gada pavasarī un kura savu darbību balsta uz principiem, kas aprakstīti Vīru Grupas Rokasgrāmatā.

Rīgas Vīru Grupā esam tādi paši vīrieši kā tu – jauni, veci, ar dažādām izglītībām, ienākumu līmeņiem, ģimenes stāvokļiem, pieredzi, sapņiem, vēsturi, traumām, brūcēm utt. Bet mums ir kas kopīgs – mēs gribam kļūt par labākiem vīriešiem.

Ceļā uz šo mērķi kā vīru grupa un katrs individuāli esam izmēģinājuši un vēl arvien turpinām eksperimentēt ar dažādām ‘receptēm’. Šo mājaslapu izveidojām, lai pastāstītu par metodēm, paņēmieniem, praksēm un pieredzēm, kas strādā mums un, iespējams, var nodērēt arī citiem Latvijas vīriešiem.

Ja vēlies ar mums sazināties, raksti uz viri@virutelpa.lv.

 

“Būt labam nozīmē iet tālāk par pašsajūtu, – aizejot līdz tam, ko mēs jūtam saistībā ar ārpasauli. Laba vīrieša esence ir spēja paskatīties tālāk par sevi, savu pasaules uzskatu un izaicināt sevi, lai pēc tam varētu izaicināt citus. To var pamanīt vīrietī, kurš jautā, ko viņš varētu darīt, lai palīdzētu uzlabot pasauli vai mainīt to. Būt labam nozīmē sekot kādai plašākai vīzijai, nevis personiskai labsajūtai.”

(Greiems Rīds Fīnikss)