fbpx

Vīrieši visbiežāk savstarpēji konkurē, neuzticas un izjūt grūtības atklāti paust emocijas.  Tas ir būtisks cēlonis vīriešu mentālās veselības problēmām, tai skaitā pašnāvībām, ko Latvijas vīrieši izdara astoņas reizes vairāk nekā sievietes un latviešu vīrieša mūža ilgums ir par 10 gadiem īsāks nekā sievietēm. Tas saistīts arī ar to, ka vīrieši reti griežas pie ārstiem vai pēc psiholoģiskā atbalsta.

Lai mainītu šo konkurences un neuzticēšanās modeli, 80-to gadu beigās ASV sāka veidoties pirmās vīru grupas, kurās vīrieši satiekas ar mērķiem personiskā izaugsme un savstarpējs atbalsts. Dalība Vīru grupā ir spēcīgs stimuls attīstībai tiem vīriešiem, kas vēlas būt vairāk klātesoši, spēcīgi, brīvi, kaislīgi, saprātīgi un rotaļīgi.

Latvijā vīru grupas sāka veidoties no 2016.gada.

Vīru grupas tiekas regulārās tikšanās reizēs – tipiski 2 reizes mēnesī un grupas garums parasti ir 3-4h. Grupas laikā notiek autentiska dalīšanās ar savām sajūtām un pieredzi. Par teikto iespējams saņemt atgriezenisko saiti. Būtiska sadaļa ir arī fiziskās un garīgās prakses(meditācija utml.), kas parasti notiek pirms dalīšanās. Tas viss notiek konfidencialitātes atmosfērā, kur var droši dalīties un izteikties brīvi un atvērti.

Ko dod vīru grupa?

Vīru grupas ir droša vide pašattīstībai un līdzīgu domājošo atbalsts vīrieša ceļam un mentālajai veselībai.

Daudzi vīrieši nonāk grupās ar attiecību jautājumiem un attiecību būtisks elements ir emocionālā inteliģence. Sagaidāms, ka grupā būtiski uzlabosies spēja saprast un paust savas emocijas un attīstīsies prasmes veidot pozitīvas attiecības. 

Visa dzīve, un jo īpaši attiecības, ir par spēju būt klātesošam, par spēju uzņemties atbildību un būt stipram, vienlaicīgi nezaudējot spēju splēlēties un būt kaislīgam. Kā būt šajā balansā un sevī attīstīt šīs dažādās spējas, sauktas arī par arhetipiem ir tas, ko pēta un attīsta dalība vīru grupā.

Arī darba, ģimenes un atpūtas balanss vīriešiem bieži vien ir problemātisks un daudzi nespēj šīs jomas sakārtot tā, lai dzīvotu harmonisku dzīvi un nebūtu kādā no “grāvjiem”. Vīru grupa bieži vien spēlē pozitīvu lomu šo jomu sabalansēšanā.

Caur grupu iespējams iegūt draugus un sajūtu, ka īstenībā visi vīrieši ir ļoti līdzīgi un saskarās ar tām pašām grūtībām un izaicinājumiem, līdz ar to grupa ir arī lielisks informācijas un piemēru avots. Kāds visdrīzāk šo jautājumu un uzdevumu jau ir risinājis pirms tam.

Līdzās sajūtai, ka pats kļūsti kompetents dzīves uzdevumu un izaicinājumu risināšanā, iespējams gūt gandarījumu, jo vienlaidzīgi palīdzi citiem vīriešiem viņu ceļā.

Ja vēlies uzzināt vairāk par vīru grupu, tās darbības principiem un vai grupa ir priekš Tevis – lasi vīru grupas rokasgrāmatu.