fbpx

Arhetipi ir mūsu psihes dziļās struktūras, kas atrodas bezapziņā. Tie satur sevī milzīgu instinktīvo enerģiju – libido, kas izpaužas gan caur iztēli, sapņiem un emocijām, gan arī caur seksualitāti un agresiju. Šī enerģija izpaužas caur arhetipiem, kuros tā iegūst konkrētu formu, tādēļ vārds “arhetips” nozīmē “sākotnējā forma”. Arhetipi ir pirmtēli, kas organizē mūsu psihisko dzīvi un uzvedību.

Katrai būtiskai cilvēka dzīves jomai ir savs pirmtēls, tai skaitā arī vīrišķībai un sievišķībai. Arhetipi ir psihes objektīvā daļa, kas pastāv nemainīgi un neatkarīgi no apziņas un nereti spēlē dominējošu lomu, pārņemot personības funkcijas. Kā to formulē K.G. Jungs, “Arhetips kā instinkta pieņemts tēls ir garīgs mērķis, uz kuru tiecas visa cilvēka daba; tas ir kā jūra, uz kuru tek visas upes…” (C. G. Jung, “On the Nature of the Psyche” (1947/1954), Collected Works, vol. 8., § 415.). Nepazīt un ignorēt šo iekšējo struktūru ir bīstami, jo arhetipu milzīgā enerģija var izpausties gan radoši, gan arī postoši.

Dzīvē arhetipi atklājaskā rakstura īpašības, kas izpaužas uzvedībā, tādēļ tos ir viegli atpazīt, vienkārši pievēršot uzmanību cilvēku rīcībai. Vīrišķības kodolu veido 4 galvenie arhetipi – Karotājs, Mīlnieks, Viedais un Valdnieks (sievietēm tās ir: Valdniece, Gudrā Sieva, Māte, Mīlniece). Katram no tiem ir savs raksturīgais īpašību kopums, kuras izkopjot mēs varam iemācīties pielietot arhetipos ieslēpto izaugsmes potenciālu. Mūsu mērķis ir attīstīt tieši šo apzināto, mērķtiecīgi izkopto skatījumu uz vīrišķo dzimumidentitāti.

Darbs ar arhetipiem ir nav iespējams bez saskaršanās ar Ēnu – mūsu personības negatīvo, nevēlamo pusi, kuru paši negribam atzīt. Katram arhetipam ir pozitīvā un radošā puse, bet ir arī ēnas pretpoli, kur libido enerģija izpaužas graujoši. Arhetipu enerģētiskais potenciāls pastāvīgi meklē iespēju realizēties, tādēļ, ja nestrādāsim ar to apzināti, tad tas notiks nekontrolēti un destruktīvi, proti, caur Ēnu.  

Katrs arhetips organizē kādu būtisku sfēru vīrieša dzīvē. Karotājs atbild par konfliktiem, mieru, disciplīnu un mērķtiecību. Mīlnieks – par jutekliskumu, mīlestību un garīgo atklāsmi. Viedais – par intelektu, intuīciju un dziedināšanu. Valdnieks – par taisnīgu kārtību, uzplaukumu un svētību. Četru arhetipu pieeja ir modelis, kuru katrs vīrietis var pielietot atbilstoši savas dzīves apstākļiem, proti, tā ir tikai struktūra, kuru katrs aizpilda pats ar savu dzīves saturu.

Atsevišķi ņemts, katrs arhetips ir tikai ¼ daļa no pilnībā attīstītas, pieaugušas personības. Ir jātiecas nevis identificēties ar kādu arhetipu, bet gan integrēt visus četrus arhetipus. Pārāk izteikta viena arhetipa dominance norāda uz nelīdzsvarotu attīstību, jo bez sabalansētības ar pārējiem, arhetipa pozitīvās īpašības viegli pārtop savā pretstatā.

Lasi tālāk:

Karotāja arhetips

Mīlnieka arhetips

Viedā arhetips

Valdnieka arhetips