fbpx
Pētījumi

Vīriešu psiholoģiskā un fiziskā veselība ir tālu no vēlamās. Paredzamais mūža ilgums 2018.gadā dzimušiem vīriešiem Eiropā ir par 5 gadiem un Latvijā pat par 10 gadiem īsāks nekā sievietēm (Eurostat, 2020). Puiši un vīrieši neproporcionāli daudz ir pārstāvēti dažādās psiholoģisko grūtību un sociālo problēmu situācijās, puiši daudz vairāk ir ar mācīšanās traucējumiem un uzvedības traucējumiem (tiranizēšana, izslēgšana no skolas, agresija), vīrieši daudz biežāk izdara vardarbīgus noziegumus un daudz biežāk ir upuri vardarbīgos noziegumos. Arī pašnāvības vīrieši izdara būtiski vairāk nekā sievietes. Latvijā vīrieši izdara 8 reizes vairāk pašnāvību nekā sievietes (CSB, 2020), tā ir būtiski augtāka proporcija nekā vidēji Eiropas Savienībā (4-6 reizes vairāk, dažādos gados) (Eurostat, 2020).

Ņemot vērā vīriešu psiholoģiskās veselības stāvokli, pētījumi vīriešu psiholoģijā ir ļoti būtiski, un pēdējo 30-40 gadu laikā tie bijuši gana daudz un ar būtiskām jaunām atziņām. Reizē ar pētījumiem aptuveni pirms 30 gadiem izveidojas jauna psiholoģijas apakšnozare Vīriešu psiholoģija.

2021., 2022.gadā Latvijā notika viens no pirmajiem pētījumiem vīriešu psiholoģijas jomā, kurā tika pētītas vīriešu grupas Latvijā. Pētījuma autors ir viens no Telpa Vīriem biedriem Matīss Eglītis. Pētījuma ietvaros kopumā tika ievākti dati no 136 respondentiem vecumā no 18 līdz 72 gadiem. No aptaujātajiem vīriešiem 29% ir aktīvi vīru grupas dalībnieki vecumā no 18 līdz 63 gadiem un 71%  nav vīriešu grupas dalībnieki vecumā no 20 līdz 72 gadiem. Darba ietvaros tika apkopots aktīvo vīru grupu saraksts ar 8 vīru grupām (dati uz 2021.gada beigām).

Pētījums attīstīja jau literatūrā pētītu ideju par vīriešu pašpalīdzības grupām, kā veidu kā samazināt dzimumlomu konfliktu un palielināt sociālo atbalstu, kas ir 2 ir ļoti nozīmīgi psiholoģiskie konstrukti saistīti ar vīriešu psiholoģiju.

Vīriešu psiholoģijas kontekstā dzimumlomu konfliktu veido kulturāli apgūtas negatīvas pārliecības un rīcības, kas izpaužas kā grūtības lūgt palīdzību, aizliegums emocionālām sirsnīgām attiecībām, īpaši ar vīriešiem, hiperkonkurence un tiekšanās pēc varas, kā arī grūtības sabalansēt darba un privāto dzīvi. Augsta dzimumlomu konflikta sekas ir “aizliegums” iet psihoterapijā un  negatīvi psiholoģiskās un fiziskās veselības iznākumi: depresija, trauksme, stress, zems pašvērtējums, vielu lietošana, aleksetīmija, kauns, laulību problēmas, samazināta labizjūta u.c..

Savukārt sociālais atbalsts gan formāls, gan neformāls ir viens no visvairāk pētītajiem un atzītajiem psiholoģiskās un fiziskās veselības resursiem, diemžēl vīriešiem pieejams daudz mazāk nekā sievietēm. Sociālā atbalsta tīkla neesamība ir vairāk saistāma ar priekšlaicīgu nāvi kā vispārzināmie būtiskie riska faktori smēķēšana vai nepietiekama fiziskā aktivitāte.

Pētījumā tiek izvirzīta hipotēze, ka vīriešu grupas kalpo kā sociālā atbalsta tīkls tās dalībniekiem un samazina dalībnieku dzimumlomu konfliktu, jo māca un veicina atklātību par savām emocijām un emocionāli sirsnīgas attiecības starp vīriešiem.

Latvijas vīru grupu pētījumā apstiprinājās hipotēze, ka vīriešiem, kas iesaistās vīriešu grupā ir plašāks sociālā atbalsta tīkls kā vīriešiem, kas neiesaistās. Tas atbilst agrākajos pētījumos aprakstītajam, ka vīriešu grupas ir sociālā atbalsta avots tās dalībniekiem.

Pētījumā konstatēts, ka vīriešu grupu dalībniekiem apmierinātība ar uztverto atbalstu ir saistīta ar viņu spēju veidot emocionāli sirsnīgas attiecības ar citiem vīriešiem. Ir pamats domāt, ka dalība vīriešu grupā palīdz to darīt, jo piedāvā tāda draudzības un atklātības veida kontekstu vīriešu savstarpējām attiecībām. Var pieņemt, ka dalība vīriešu sniedz iespējas veidot personiskas attiecības starp dalībniekiem, kuri kļūst par daļu no sociālā atbalsta tīkla arī ārpus grupas.

Pētījums apliecināja, ka dalības ilgums grupā ir nozīmīgs faktors. Ilglaicīgas vīriešu grupas būtu atbilstošākas nekā vienreizēji piedzīvojumu pasākumi.

Vīriešu pašpalīdzības grupas varētu būt atbilstošāka atbalsta forma kā terapija daudziem vīriešiem, jo kā parādījuši daudzi agrākie pētījumi, vīriešiem ar augstu dzimumlomu konfliktu psihoterapija ir grūta izvēle.