fbpx

“Ēnas puses” darbā ar arhetipiem izklausās kā kaut kas negatīvs vai “slikts”. Patiesībā ēnas puses nav nedz labas, nedz sliktas. Tie ir aspekti mūsos, kuri ir jāizgaismo, jāiepazīst un jāatpazīst, lai ikdienā izdarītu apzinātākas izvēles. Šajā blogā vienkāršā valodā aprakstīts ievads darbam ar ēnas pusēm pēc K.G. Junga un Kena Vilbera metodēm, jeb, citiem vārdiem sakot, – “Jungiānisma beisiks” tiem, kuri nav cieši saistīti ar psiholoģu – tas ir izklāstīts vīru grupas kontekstā un nobeigumā doti praktiski padomi darbam ar ēnas pusēm vīru grupā.

Teorija jeb “Jungiānisma beisiks” par ēnu

Tas, ko psiholoģijā sauc par ēnas pusēm, veidojas jau mūsu bērnībā. Bērnībā tajā vidē, kurā uzaugām (ģimenē vai kur citur), dažas lietas uzskatīja par “normālām”, citas lietas – nē. Arī mēs paši jau agrā bērnībā apzināti vai neapzināti vērojām savu ģimeni, radiniekus, citus cilvēkus un pasauli ap mums un sākām izmantot šo tehniku “normāli – nenormāli”, lai klasificētu pasauli ap mums – t.i. identificējām, kas mums šķiet “normāli” un kas mums nešķiet “normāli”. Par pēdējo – mēs bieži vien tādējādi cieši nolēmām to, kādi mēs nekad nebūsi…

Šie tēli, kurus mēs saklasificējām savā vērtību skalā (normāli-nenormāli) varēja būt arī diametrāli pretēji tiem, kurus redzējām. Piemēram, tu varēji skaidri noteikt, ka tu nekad nebūsi mākslinieks, jo tavs tēvs – mākslinieks – bija neveiksmīgs un tava māte viņu par to necienīja. Tādējādi tavā galvā izveidojās saikne starp neveiksmīgumu un mākslu un tu būšanu par mākslinieku automātiski saklasificēji kā “nenormālu” lietu. Māksla kļuva par tavu ēnas pusi – noliegto, stūrī iespiesto, aizmirsto pusi, kuru tu pats esi sev atņēmis. Zemapziņā izveidojās nepatika vai pat riebums pret māksliniekiem un mākslas izpausmēm, bet saskarsme ar māksliniekiem pieaugušā vecumā kļuva par ļoti sarežģītu, jo iekšēji “kaut kas” traucē pieņemt mākslu un māksliniekus – tu tos necieni un nevēlies ar viņiem identificēties. Rezultātā jebkādas mākslas padarīšanas, iesaiste mākslinieciskās lietās, improvizācijā, radošās padarīšanās kļūst ļoti grūta – it kā nesaprotamu “iekšēju” barjeru dēļ.

Tātad ēnas puses ir tās mūsu personības puses, kuras mēs esam nolieguši ar vai bez citu cilvēku “palīdzības”. Tas nenozīmē, ka tev ir jācenšas kļūt par mākslinieku – tas nav par iekrišanu otrā galējībā – tas nav jādara! BET ir skaidrs, ka šīs zemapziņā iekodētās “sliktās” jeb “nenormālās” lietas ietekmē/ ierobežo cilvēka:

 • uzvedību,
 • reakcijas,
 • sajūtas,
 • skatījumu uz lietām/ cilvēkiem/ situācijām.

Tā ir cilvēka ēnas puse – teritorija, kurā cilvēks vairs neiet, bet kas caur zemapziņu un neapzinātām reakcijām/ sajūtām nosaka diezgan daudz ko cilvēka dzīvē.

Ēnas puses ir jāizgaismo, jāiepazīst un jāatpazīst, lai ikdienā mēs varētu izdarīt apzinātu izvēli. Ēnas ikdienā izgaismo cilvēki un situācijas, kurās mēs neesam apmierināti – kad cilvēki mūsuprāt kaut ko dara “nepareizi” – viņi ar savu rīcību izraisa mūsos konkrētas negatīvas sajūtas. Tātad sajūtas, ka kāds kaut ko dara “nepareizi”/ “neatbalstāmi”/ “nenormāli” – tā ir indikācija par mūsu pašu ēnas pusi, kas mūsos ir kaut kur iekodēta. Šādā veidā citi cilvēki spoguļo jeb projicē mūsu ēnu mums pašiem à šie cilvēki nav “nepareizi” vai “slikti” – viņiem vienkārši konkrētās šķautnes nav ēnas pusē un ar savu rīcību viņi izdara mums lielu pakalpojumu – norādot mums uz mūsu ēnas pusēm!

Ēnas izgaismošana vīru grupā

Tā ir mūsu izvēle – “atkodēt” citu cilvēku atspoguļotos ziņojumus vai ne – izprast savas ēnas puses vai nē. Grūtāk pieņemamais fakts ir tas, ka nesaskaņas ar citiem cilvēkiem patiesībā mums būtu jāpieņem par dāvanu. Arī nesaskaņas vīru grupā ir pilnīgi OK – jo tās dod iespēju augt:

 • Iespēju katram strādāt pašam ar sevi – savām ēnām – augt individuāli
 • Iespēju grupai augt/ nobriest/ iet dziļumā

Viena no Viedā arhetipa šķautnēm ir vērsta uz kaut kādas otras jeb “neredzamās” pasaules izzināšanu. Šeit var vilkt paralēles arī ar mūsu pašu otras puses jeb ēnas puses izzināšanu, atklāšanu, lai spētu jauniegūtās zināšanas praktiski pielietot. Tātad darbs ar ēnu varētu būt raksturīgs Viedajam (šis noteikti ir ļoti attīstīts arhetips Jungam un Vilberam). Arī vīru grupas ietvaros darbā ar Viedo arhetipu rekomendējams pievērsties darbam ar ēnu – kultivēt spējas pamanīt un ‘atkodēt’ savu ēnas pusi.

Gadījumā, ja grupā rodas konflikts, tas pats par sevi ir iemesls, lai pētītu šādas reakcijas cēloni.

Arī darbs vīru grupā mums visiem dod iespējas un izaicinājumus – jo grupā mēs atspoguļojam viens otra ēnas puses. Tādējādi jebkuras nesaskaņas un neapmierinātība vīru grupā ir perfekts materiāls ēnas puses meklēšanai un šķetināšanai. Ne velti Vīru Grupas Rokasgrāmatā teikts: “Gadījumā, ja grupā rodas konflikts, tas pats par sevi ir iemesls, lai pētītu šādas reakcijas cēloni.” Tāpat Rokasgrāmatā jau iepriekš pareģots, ka vīru grupā dažādos laikos neizbēgami radīsies atklāti vai slēpti konflikti, bet konflikta noregulēšanas process atspoguļo grupas kopību un jaudu, turpretim nenoregulēts konflikts starp dalībniekiem mazinās grupas integritāti un spēku. Jāsaprot, ka viena no galvenajām vīriešu grupas funkcijām ir nodrošināt, ka nesaskaņas tiek atklāti risinātas grupā. Nesaskaņu atrisināšanai grupā ir divi galvenie ieguvumi:

 1. Tas mudina katru iesaistīto personu vairāk runāt par saviem iekšējiem procesiem un
 2. Tas ir paraugs tam, kā veidot un uzturēt veselīgas attiecības (gan vīru grupā, gan ārpus tās).

Rezumē

 1. Ēnas puses ir mūsu noliegtā, aizmirstā, stūrī iegrūstā, tumsā atstātā, “nepareizā” šķautne
 2. Ēnas puses vajag izpētīt, lai tās atpazītu un varētu izdarīt apzinātākas izvēles
 3. Konflikti vīru grupā sniedz iespēju gan individuālai, gan grupas attīstībai caur ēnas puses analīzi

Praktiska tehnika darbam ar ēnu vīru grupā

Vīru grupas aplī organizējiet dalīšanos pēc šādas shēmas (katram runātājam ir fiksēts laiks, lai dalītos un pēc tam saņemtu atgriezenisko saiti – jo ilgāk dalīsies, jo īsāks laiks atgriezeniskai saitei):

 1. FAKTI
  • Kas/ Kurš un kāpēc mani grupā kaitina/ tracina?
  • Par ko? Kāda bija konkrētā situācija – fakti – kas notika, kurš, ko teica, darīja, kas mani nokaitināja?
 2. DOMAS/ SAJŪTAS
  • Kādas domas manī tas raisīja?
  • Kā es par to jutos?
 3. MANA ĒNA – KURU TAS IZGAISMO?
  • Kādas manas personiskās ēnas puses šis cilvēks/ situācija varētu izgaismot?
  • Kā šīs ēnas puses izpaužas manā ikdienā citās situācijās?
  • Kad un kāpēc es esmu “apspiedis” vai “atgrūdis” šos savus aspektus, kas ir kļuvuši par ēnu? No kurienes šī ēna?
 4. KO ES VARU DARĪT CITĀDĀK?
  • Ko es varu mācīties no šīs savas ēnas puses – kā es varu rīkoties situācijās, kad pamanīšu šo ēnu “uzpeldam” vēlreiz?

Atgriezenisko saiti sniedziet pēc šādas shēmas:

 1. Kādas domas un sajūtas man raisījās minētajā(s) situācijā(s)? [Tas atklās citu skatu punktu/ citu perspektīvu uz konkrētām situācijām/ faktiem – apliecinot, ka ēnas puse ir tam, kurš dalījās un citi dalībnieki var konkrēto situāciju uztvert pilnīgi citādi!]
 2. Kādus ēnas aspektus vēl varu novērot & izcelt gaismā tajā vīrā, kurš ir nupat dalījies?