fbpx

Vīru grupas darbu, protams, jāorganizē atbilstoši Rokasgrāmatai. Tomēr pastāv vairāki knifi, lai vīru grupas darbu padarītu ražīgāku un konstruktīvāku. Šajā sadaļā apkopoti mūsu – Rīgas Vīru grupas pieredzē balstītie padomi.

Ja tavai Vīru grupai nepieciešama palīdzība, padoms, ieteikumi – droši rakstu uz viri@telpaviriem.lv

Apļa struktūra

Regulārajās tikšanās reizēs ieteicams visiem ierasties vismaz 30 minūtes pirms dalīšanās apļa sākuma – visiem sapulcēties kopā neformālākā gaisotnē, pārrunāt ikdienas aktualitātes, pēdējo nedēļu notikumus, grupas administratīvos jautājumus u.c. Tādējādi nodrošinot, ka apļa dinamiku nelauzīs vēlme paklačoties un to, ka apli iespējams sākt noteiktajā laikā.

Grupā vēlams vienam no vīriem uzņemties vadītāja pienākumus; tajos ietilpst sekošana līdzi pulkstenim un grupas darba virzīšana gan no tehniskā viedokļa, gan stratēģiskā/ konceptuālā. Vadītājs arī aicina dalībniekus doties uz (dalīšanās) apli noteiktajā laikā. Vīri apsēžas aplī apmēram vienā augstumā, ievērojot Rokasgrāmatā noteikto (nevāļājoties, sēžot taisni, utt.).

Apli ieteicams sākt ar ~10 minūšu klusēšanas meditāciju (par ko paziņo un ko vada grupas vadītājs), kuras laikā vīri var sazemēties, sajust sevi, savas sajūtas, pārdomāt savu pieredzi iepriekšējās nedēļās, savienoties ar savu ķermeni, izvēlēties tēmu, ar ko dalīties utt.

Pēc meditācijas vēlams uztaisīt t.s. “check-in” (piereģistrēšanās) – katrs no vīriem ļoti īsi izstāsta, kas šobrīd aktuāls viņa dzīvē un novērtē savu enerģijas un pozitīvisma līmeni skalā no 1-10 (kur 1= maz enerģijas, 10=ļoti daudz enerģijas, 1=maz pozitīvisma, 10=ļoti daudz pozitīvisma). Šādu “ziņojumu” katrs vīrs īsumā sniedz pēc kārtas pa apli – sākot ar vadītāju. Tas visiem vīriem sniedz priekšstatu par to, kur ir pārējie vīri, kādā kontekstā šodien notiks grupa un ar ko rēķināties.

Pēc apļa vadītājs var aicināt vīrus uz dalīšanos – pirmais var sākt tas, kurš to vēlas. Lai gan reizēm vēlams aicināt dalīties par jebkuru tēmu (t.s. “brīvā tēma”), lai virzītu grupas darbu noteiktā virzienā – grupas vadītājam vēlams vismaz diennakti pirms grupas izziņot gaidāmās grupas tikšanās reizes tēmu. Tādējādi vīriem ir diennakts, lai to pārdomātu un uz grupu nākt jau sagatavojušamies.

Vadītāja pienākums ir kontrolēt dalīšanās ilgumu. To var viegli izdarīt uzliekot taimeri uz telefona, planšetes vai cita lielāka ekrāna, kas skaidri parāda visiem atlikušo laiku. Piemēram, uzliekot 7 minūtes – vīrs, kurš uzsācis dalīšanos, skaidri redzēs, cik laika pagājis, kopš viņš uzsāka dalīties – tādējādi viņš sapratīs un varēs kontrolēt, cik laika paliks, lai saņemtu atgriezenisko saiti no pārējiem vīriem. Kā jau Rokasgrāmatā teikts – tiklīdz atvēlētais laiks beidzies (taimeris zvanīs) – atgriezeniskās saites sniegšana jāpārtrauc. Šis ir labs veids, kā panākt lielāku disciplīnu un apļa beigšanu laikā. Tomēr reizēm vīri var nolemt pabeigt apli – ļaut visiem vīriem sniegt atgriezenisko saiti, gan ņemot vērā laika pārtēriņu. Tādā gadījumā gan jārēķinās, ka aplis nebeigsies paredzētajā laikā…

Pēc dalīšanās ir noderīgi uztaisīt t.s. “check-out” (izreģistrēšanās) – līdzīgi kā sākumā – katrs no vīriem īsumā novērtē kā mainījies viņa enerģijas un pozitīvisma lādiņš pēc grupas.

Grupas noslēgumā rekomendējam uztaisīt kādu simbolisku enerģētisku/ fizisku ceremoniju, piemēram, sanākt visiem vīriem aplī, uzlikt rokas uz blakus stāvošo vīru pleciem, iejusties un sazemēties ar acīm ciet, padūkt kopā u.tml.

Vēl varam ieteikt vasarā rīkot regulāros apļus ārpus pilsētas – piemēram, jūras krastā pie ugunskura un pēc tam turpat guļammaisos nakšņot – mājās doties tikai nākošajā rītā pēc kopīgas rīta rosmes, peldes jūrā un brokastīm.

Cikliskums un vadība

Līdīgi kā dabā un seno Baltu tradīcijās – arī vīru grupā ir noderīgs cikliskums. Ieteicams ieviest Rokasgrāmatā minēto priekšlikumu – rotējošā vadītāja principu. Tas nozīmē, ka grupa izvēlas vadītāju uz noteiktu laiku ar konkrētiem pienākumiem un mandātu. Cikla garumu var piesaistit noteiktas tēmas izpētei grupas ietvaros. Piemēram, strādājot ar 4 arhetipiem, viens cikls var fokusēties uz vienu no arhetipiem un uz šo ciklu var tikt izvēlēts konkrēts vadītājs. Gada griezumā tas nozīme, ka viena arhetipa izpētei ir 3 mēneši un šajā laikā izvēlētais vadītājs organizē grupas darbu tā, lai pēc iespējas dziļāk grupa sastaptos ar konkrētā arhetipa enerģiju un piedzīvotu saistītas pieredzes.

Vadītāja izvēli vislabāk veikt atklātā balsojumā, kur kandidāti vispirms pauž savu redzējumu (šajā gadījumā) par to, kā grupai virzīties zem konkrētā arhetipa zīmes. Vadītājs uzņemas ne tikai praktiskā darba organizēšanas un administratīvos pienākumus, bet arī grupas attīstības plānošanu un realizāciju. Vadītājam var tik izraudzīts (vai pats pieteikties) vietnieks noslodzes mazināšanai.

Sociālie pasākumi

Ir vērtīgi uzākt jaunu ciklu vīru grupas darbībā ar t.s. grupas sociālajiem pasākumiem. Rokasgrāmatā minēti daži principi un piemēri šādu pasākumu organizēšanai. Galvenais, lai sociālie pasākumi ir vērsti uz grupas izvešanu ārpus ierastās vides, vēlams – pie dabas un ilgāku laiku nekā ierasts (nedēļas nogale/ vairākas dienas).

Vispirms vadītājam būtu rūpīgi jāapsver sociālā pasākuma tēma, mērķi un saturs. Tas var būt, piemēram, ievads kāda konkrēta arhetipa tēmas uzsākšanai grupas darbā. Gad tēma ir skaidra – ir noderīgi arī uzstādīt mērķus, jeb vēlamo sociālā pasākuma iznākumu/ efektu/ rezultātu. Tas dos labu priekšstatu arī par vēlamo programmu. Piemēram, ja tēma ir karotāja arhetips un mērķis ir izjust karotāja vīrišķo enerģiju – tad programmā var iekļaut fiziskas prakses, kas saistītas ar grūtību pārvarēšanu, izturības pārbaudēm un ar kauju; bet, ja tēma ir mīlnieka arhetips, tad programmai atbilstošākas prakses ir saistītas ar mākslu, mūziku, sajūtām un baudām. Tādējādi ar dažādu prakšu palīdzību sociālajā pasākumā vīriem iespējams ieiet un sajust noteiktas enerģijas un šī pieredze var būt transformējoša. Ieteicams programmā iekļaut gan fiziskās, gan intelektuālās, gan arī garīgās prakses.

Grupas vadītājs nav viens sociālā pasākuma organizēšanā – ieteicams iesaistīt ne tikai vadītāja vietnieku, bet arī pārējos grupas vīrus. Vislabāk sociālo pasākumu sākt jau piektdienas vakarā – grupai kopīgā transportā dodoties ārpus pilsētas. Lai pilnībā atdalītos no pilsētas burzmas un problēmām, kā arī lai sazemētos un sasinhronizētos ar iekšējām sajūtām – grupai rekomendējams iziet nelielā pārgājienā pa mežu, kur arī var veikt kādu simbolisku rituālu vai praksi. Sociālā pasākuma sākšana piektdienā paver iespēju daudz produktīvākam darbam sestdienā un svētdienā, jo “iešūpošanās” periods būs jau paveikts piektdien.
Sestdienas un svētdienas rītus ieteicams sākt ar fizisko praksi – ķermeņa atmodināšanai. Veselā miesā vesels gars.
Sociālā pasākuma laikā nedrīkst aizmirst par pilnvērtīgu ēšanu (vēlams norīkot brīvprātīgo pavāru(s) un saplānot visas maltītes), kā arī par gulēšanu – neizgulējies vīrietis ir īgns, pasīvs un daudz lēnāk uztver jaunas prakses/ pieredzes.
Lai gan sociālā pasākuma programmai jābūt saplānotai, caurspīdīgai (vēlams izsūtītai iepriekš un piespraustai pie sienas sociālā pasākuma atrašanās vietā) vadītājam ieteicams nepārforsēt ar pārlieku daudz praksēm un stingro režīmu, jo vīriem būs dabiska tieksme uz neformālām un izvērstām savstarpējām sarunām, kurām ikdienā neatliek laika, bet grupas standarta formātā tās neiederas. Šīs sarunas ir vajadzīgas un lietderīgas.

Uz sociālo pasākumu vīriem ieteicams ņemt līdzi visu nepieciešamo īsiem pārgājiniem dabā, fiziskajām aktivitātēm, pirtij (ja tāda paredzēta) u.c. lietas atbilstoši saplānotajām aktivitātēm. Noder arī kādi mūzikas instrumenti un tumbiņa (mūzikas atskaņošanai), sveces, vīraki u.c. palīglīdzekļi atmosfēras radīšanai.

Noderīgu iespaidu sociālajā pasākumā var radīt jaunas pieredzes gūšana (piemēram, staigāšana pa oglēm, iešana medībās u.c.), kā arī viesu uzaicināšana. Tā kā vīru grupa ikdienā ir slēgta – tad viesa uzaicināšana var ienest grupā jaunu dinamiku un jaunas pārrunu/ pārdomu tēmas.

Biedra nauda

Vīru grupas veido bezpeļņas kustību un vīru grupas apmeklējums ir bezmaksas. Tomēr, sociālo pasākumu izmaksu segšanai iespējams ieviest ikmēneša biedra naudu. Tādējādi grupa veido uzkrājumu sociālā pasākuma organizēšanai (parasti būtiskākās izmaksu pozīcijas ir transports, pārtika un naktsmājas) un šī pasākuma izmaksas neatstās pārlieku lielu robu katra vīra personiskajā budžetā. Tāpat biedra nauda ievieš godīguma principu – visi vīri dala sociālā pasākuma izmaksas (ar biedra naudas starpniecību) – arī tie, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nespēj piedalīties sociālajā pasākumā.

Kavēšana

Papildus Rokasgrāmatā minētajam par ameklētību – visiem vīriem, kuri stājas vīru grupā, ir jāapzinās, ka šis būs obligāts pasākums. Un regulāri. Mūsdienu dinamsikajā vidē cilvēki bieži vien cenšas izvairīties no “obligāts” un “regulāri” – mēģina tirgoties un sarunāt…. Šeit ir jāsaprot, ka būt laikā, ierasties kā sarunāts, turēt doto vārdu – tās ir vīrieša godavārda izpausmes un ļoti atbilst vīru grupu uzdevumam – vairot vīrišķību.

Pastāv iespēja grupā ieviest arī soda naudu par kavētajām nodarbībām. Soda naudai jābūt pietiekami leilai, lai tā būtu nedaudz “sāpīga”, bet ne tādai, lai atbaidītu. Tādējādi var radīt vēl vienu finansiālu motivatoru – ierasties uz kārtējo vīru grupas sanākšanu. Soda naudas kopējā grupas budžetā būs noderīgs papildinājums sociālo pasākumu izmaksu segšanai.