fbpx

Kā noprotams, mūsu vīru grupas struktūra šobrīd ļoti daudz fokusējas uz arhetipu izpēti un arhetipu enerģijas iepazīšanu mūsos pašos. Sadaļā par arhetipiem mēs esam uzsvēruši to, cik būtiski ir integrēt nevis imitēt arhetipus. Tāpēc šeit es vēlējos apkopot dažas idejas par arhetipu integrēšanas izpratni un pieeju.

Arhetipu iepazīšana un atpazīšana sevī, kā arī apgūšana ir daļa no katra vīrieša dzīves ceļa. Tā ir iespēja, kas ir dota ikvienam. Apzināta vai neapzināta šīs iespējas izmantošana ir katra paša ziņā. Iepazīt arhetipu nozīmē ne tikai iepazīt šī arhetipa pamata enerģiju, bet arī atrast sevī katra arhetipa ēnas puses un izprast, kā šīs ēnas puses ietekmē mūsu dzīvi. Arhetipa iepazīšana un attīstīšana noslēdzas ar šī arhetipa īpašību pieņemšanu sevī un prasmju pielietot konkrētā arhetipa kvalitātes dzīves situācijās izkopšanu. Tas arī nozīmē neieciklēšanos un nepieķeršanos vienam vai otram arhetipam un tā izpausmēm, bet šo arhetipu enerģijas atpazīšanu un pielietošanu atbilstošās ikdienas situācijās, kā arī trūkstošo īpašību/ enerģijas kompensēšanu, lai sabalansētu katru no arhetipiem.

Karotāja arhetipa iepazīšana notiek caur dzīves grūtību un izaicinājumu pārvarēšanu. Vīrietim dzīve piespēlē dažādas sarežģītas situācijas, kas vienlaicīgi ir iespējas šīs situācijas atrisināt – pārvarēt grūtības. Grūtību pārvarēšana un došanās uz priekšu ir kareivja enerģija. Tomēr līdz galam kareivis ir iepazīts, kad vīrietis apzināts sevī kareivi un pilnībā pārvalda savas kareivja īpašības – tātad prot tās pielietot atbilstošās dzīves situācijās (piemēram, kad jāpārvar grūtības), bet vīrietis neiestrēgst kareivja enerģijā – nepieķeras tai. Kā piemēru var minēt vīrieti, kas vienmēr ir agresīvi noskaņots, cīnīties gribošs – būtībā tāds, kurš meklē jaunas kaujas un cīņas, kuras uzvarēt. Šādā gadījumā kareivja arhetips nav apgūts un integrēts, bet gan notikusi iestrēgšana vienā arhetipā – karotājā. Integrēts karotājs rūpīgi izvēlas savas cīņas – novērš cīņu rašanos (un pat cēloņus) un rūpējas par mieru.

Mīlnieks ir plūstošā un pieņemošā enerģija, kas mājo ikvienā vīrietī. Tā nav tikai seksualitāte – tā ir visas seksualitātes izkopšana, pratība, meistarība un visbeidzot virzīšanās tālāk par seksualitāti – mīlestības enerģijā. Tā nav vāja enerģija, bet gan ļoti spēcīga, jo mīlestība rada dzīvību. Mīlnieka arhetipā vīrietis atklāj sevī spēju pieņemt visu pasauli – sākot no savas iekšējās un ārējās sievietes un beidzot ar tramvaja vadītāju, bomzi uz soliņa, sētmalas kaķi un pieneni Rīgas centra parkā. Tā ir absolūta beznosacījuma pieņemšana mīlestībā – augstākā mīlestība. Vīrietim mīlnieka arhetipu palīdz atklāt un integrēt tieši tādi cilvēki, kuri personificē īpašības, kuras vīrietim ir grūti pieņemt. Piemēram, dusmīga sieva, kaitinošs kaimiņš, īgņa kolēģis, stulbs pārdevējs utt. Ja nebūtu šo izaicinājumu – nebūtu iespēju atklāt mīlestības enerģiju sevī – spēju pieņemt visus šos sākotnēji kaitinošos/ kairinošos aspektus apkārtējā pasaulē un dzīvot spēcīgajā mīlestības enerģijas plūsmā. Tomēr arī mīlnieka arhetipā iestrēgšana nav vēlama – pilnīga arhetipa integrācija notiek, protams, izbaudot visus mīlestības aspektus un totāli ienirstot šajā enerģijas plūsmā, saplūstot ar to; bet pēcāk, šo pieredzi integrējot, vīrietis zina savu mīlnieka potenciālu un iespējas – un pratīs šo savu stipro arhetipālo mīlestības enerģiju pielietot atbilstošās dzīves situācijās.

Viedais kā sūklis uzsūc visu  informāciju un zināšanas par visumu, par šo pasauli, par lietu kārtību kā arī momentānas zināšanas par ikvienu satikto cilvēku – tāda kā spēja ‘redzēt cauri’ visiem un ikvienam. Arī šī arhetipa apgūšana un integrēšana nozīmē plašās informācijas un zināšanu apgūšanu, kā arī prasmju to pielietot izkopšanu, bet nepieķeršanos šīm zināšanām un prasmēm – spēju un vēlmi šīs zināšanas nodot tālāk citiem. Praktiski tas nozīmē, piemēram, to, ka tu vari ‘nolasīt’ ikvienu pretīmnācēju – tu viņam vai viņai redzi cauri – saproti, kas šis ir par cilvēku, kur viņš/a ir un uz kurieni un kā virzās. Tu to visu zini, redzi, saproti un vari pēc nepieciešamības (labestīgos nolūkos) šo informāciju pielietot. Bet tu to nedari visu laiku – tu necenties visus pretīmnācējus ‘noskenēt’ un ielikt kādā kategorijā vai, vēl ļaunāk, censties šiem cilvēkiem “palīdzēt”. Tas viss vairs nav jādara – tu to vari, bet tas nav nepieciešams. Tikai situācijās, kur tas būs nepieciešams lai radītu plašāku labumu sabiedrībai vai kādiem konkrētiem indivīdiem – tu pielietosi šīs zināšanas un informāciju. Tāds ir integrēta viedā arhetips.

Valdnieka arhetipa iepazīšana vīrietim nozīmē pārbaudījumus ar varu. Tā ir varas iegūšana, prasmīga varas izmantošana un visbeidzot – varas atdošana – nepieķeršanās varai. Tikai tad, kad vīrietis ir iepazinis savu spēju valdīt pār tam doto varu un atdevis šo varu atpakaļ pasaulei (nepieķēries varai) – viņš ir integrējis valdnieka arhetipu un nepieciešamības gadījumā spēs ‘izvilkt’ no saviem ‘krājumiem’ atbilstošākās valdnieka arhetipālās īpašības, lai nodibinātu kārtību, struktūru un ienestu mieru.

Arhetipu enerģijas izpēte nebeidzas ar prasmju un izpratnes nospodrināšanu. Ir būtiski noskaidrot arī katra arhetipa trūkstošos elementus mūsos. Bieži vien arhetipa pamata īpašības mēs esam noskatījušies un pieņēmuši par savām jau bērnībā. Pirmā reize, kad ieraudzījām vīrieti, kurš cīnās par taisnību, ir drosmīgs, spēcīgs un izveicīgs – tā bija pirmā sastapšanās ar karotāja arhetipu; nereti jau bērnībā šos pirmos arhetipus raksturojošos tēlus mēs pieņemam par etalonu un turpmākajā dzīvē mūsu arhetipu enerģija ļoti līdzinās šo tēlu enerģijai. Diemžēl, šie pirmie tēli, kurus esam noskatījuši, nereti nav pilnīgi integrēti arhetipi – tiem pietrūkst viens vai otrs aspekts no konkrētā arhetipa. Piemēram, mēs bērnībā multfilmā varbūt pamanījām kādu supervaroni, kurš bija stingrs, spēcīgs taisnības cīnītājs. Diemžēl, šim supervaronim pietrūka iejūtības, vēlmes sadarboties ar apkārtējiem, cieņa pret pretinieku, vēlme atrisināt konfliktus bez fiziska spēka u.tml. Integrēts arhetips ir tāds, kurš ir “noapaļots” – kurš nav ierobežots vienā šablonā, bet ir papildinājis sevi ar trūkstošajiem elementiem/ īpašībām, lai arhetips būtu pilnīgs un sabalansēts.

Ko iesākt ar arhetipu ēnas pusēm? Vissvarīgākais – nenoliegt tās! Arhetipu ēnas puses ir mums visiem. Svarīgi saprast, ka mūsu pašu ēnas puses bieži mums spoguļo tie cilvēki, kuri mūsos izraisa spēcīgākās emocijas (piemēram, dusmas, naidu, izmisumu, pārlieku pieķeršanos u.tml.) – pamanot šos spoguļsignālus, mēs varam ļoti ātri identificēt dažādas ēnas puses mūsos. Ēnas puses nav jāapspiež, bet gan jāpamana to cēloņi, izpausmes veidi – un jāiemācās tās kontrolēt, lai ēnas nedominētu pār mums, – lai nezāles neņem virsroku pār graudiem.